COMUNA COȘEIUPREZENTARE

Comuna Coșeiu este situată în partea de nord-vest a județului Sălaj, la o distanță de 21 km de municipiul Zalău. Se învecinează la nord cu comuna Hodod, din județul Satu Mare, la sud cu comuna Hereclean, la est cu comuna Dobrin și la vest se învecinează cu comuna Șamșud.

Comuna Coșeiu este alcătuită din trei localități: Coșeiu, sat reședință de comună situat la o distanță de 21 km față de municipiul Zalău, Archid și Chilioara.

Cea mai veche însemnare a reședinței de comună datează din anul 1299, când așezarea de la acea vreme era cunoscută sub numele de Kusal. Satele Archid și Chiliora sunt așezări vechi, menționate în anul 1368, cunoscute sub denumirile de Erked și Kyrwa.

La recensământul din anul 2016 în comună locuiau 1198 persoane, din care 581 bărbați și 617 femei. Numărul românilor era de 563, al maghiarilor de 611 și al celor de etnie rroma de 24.

O serie de obiceiuri și tradiții culturale conturează un specific local care poate fi valorificat în contextul cultural mai larg. Pentru cele trei evenimente importante din viața fiecărui om, respectiv: nașterea (botezul), căsătoria și decesul, locuitorii respectă anumite obiceiuri și tradiții specifice comunei lor. Comuna sărbătorește anual ”Ziua Coșeiului” unde se adună sătenii și oameni din afara comunei. De asemenea s-au păstrat colinde locale specifice. În centrul de comună funcționează o bibliotecă publică, care deține un număr de 7023 de volume de cărți.

Comuna are un potențial turistic specific, atât prin obiectivele sale culturale , cât și prin atracțiile cadrului natural, dar mai ales prin unicitatea și stilul de viață comunitar. Printre obiectivele care merită să fie vizitate se pot enumera: ”Biserica Reformată Coșeiu” construită în secolul XV, ”Clopotnița de lemn” (1865), ”Biserica Greco-Catolică Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” construită din piatră în anul 1803. De asemenea, printre obiectivele turistice se află și ”Pădurea Hegyes”, ”Tunelul înfundat” și pivnițele construite din vremea năvălirilor barbare.