Comuna CoseiuVICEPRIMAR

Nume Prenume E-mail Telefon Program audiente
Boda Paul primariacoseiu@yahoo.com +40 260 653 021 MIERCURI – 10:00-12:00

Principalele atributii ale viceprimarului
Conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art. 57 aliniatul (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „Viceprimarul este subordonat primarului şi înlocuitorul de drept al acestuia, care îi poate delega atribuţiile sale”.