HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2024

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2023

HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 10.01.2023 privind aprobarea solicitarii de prelungire cu 6 luni a duratei de implementare a proiectului CONSTRUIRE SALA DE CEREMONII FUNERARE, COMUNA COSEIU, JUDEUL SALAJ.

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 10.01.2023 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat si particular din raza teritoriala pentru Comuna Coseiu, anul scolar 2023-2024.

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 10.01.2023 privind aprobarea Planului de actiune si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social pe anul 2023.

HOTĂRÂREA Nr.56 DIN 28.12.2023 – privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul fiscal 2024, la nivelul comunei Coseiu, judeul Slaj.

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2022

HOTARARI CONSILIUL LOCAL – 2021